เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
19/05/2567 ขุดลอกคลอง (ห้วยต้นเกตุ)... ไม่เกิน 5 แสนบาท เมืองสระบุรี หนองปลาไหล ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ถนนชำรุด ทรุดโทรม 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการซ่อมสร้างถนน 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรี... 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ขุดลอกคลอง 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 กล้องวงจรปิด ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 กระจกมองทางโค้ง ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ถนนชำรุด 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ก่อสร้างศูนย์ร่วมสุขประจำ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ขยายเขตประปาภูมิภาคให้ทั่... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ว... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการสร้่างโดมอเนกประสง... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการบ่อน้ำสร้าง ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการซ่อมแซมเครื่องกรอง... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคระ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 วางท่อระบายน้ำจากซุ้มประต... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ต้องการโดมใช้ประชุม/ประชา... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล