ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายจัดรูป 1-4

แจ้งโดย : นางวรรณา ม่วงมิตร เวลา : 2021-08-24 12:30:16
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : 5 แสน - 2 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนมาก

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 250 คน

หมวดหมู่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

เพื่อป้องกันคลองส่งน้ำตื้นเขิน และให้มีน้ำเพียงพอในการเกษตร
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.708976305602208

ลองจิจูด : 100.70038318634035

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง