ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV

แจ้งโดย : นางวรรณา ม่วงมิตร เวลา : 2021-08-24 12:25:39
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนปานกลาง

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 250 คน

หมวดหมู่ : ด้านความมั่นคง

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

เนื่องจากปัจจุบันในหมู่บ้านไม่มีกล้อง CCTV ซึ่งอาจทำให้เกิดการโจรกรรม
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.710719673361574

ลองจิจูด : 100.7008981704712

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง