เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
20/04/2567 ปรับปรุง คสล. ภายในหมู่บ้... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขจัดปัญหายาเสพติดให้ผลจาก... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 การพัฒนา ถนน คลอง ไฟฟ้า ภ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมนุม... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 การวางแผนสร้างเสริมสุขสุข... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 กลุ่มชุมสร้างรายได้ในระดั... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขจัดปัญหายาเสพติดให้ผลจาก... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมนุม... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ให้สวัสดิการสังคมแก่ ผู้ด... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 เงินสนับสนุนในสร้างอาชีพใ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 เเข้าเวรยามประจำหมู่บ้านใ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 สัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 มอบถุงยังชีพและอื่นๆในโคร... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 แปรรูปอาหาร ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 รณรงค์ไม่เผาขยะมูลฝอยในที... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ทำบุญเวียนเทียนวันสำคัญทา... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 จัดกิจกรรมลอยกระทง ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 จัดกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนแม่ขอ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล