เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
20/04/2567 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิ... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการปรับปรุงถนนหน้าบ้า... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บร... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ท่ามะปราง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฃ... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 เจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเป... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ห้วยแห้ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนบ้... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการถนนคอนกรีตวางท่อระ... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย สองคอน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ติดตั้งถังแซมเปณพร้อมเชื่... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ห้วยแห้ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 1.โครงการซ่อมแซมถนนที่แตก... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย สองคอน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านลุ... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขุดลอกวัชพืชในลำคลองภายใน... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ห้วยแห้ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการก่อสร้าง การก่อสร้... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ชำผักแพว ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 วางท่อระบายน้ำเสียขนาดท่อ... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการช่วยเหลือคนจนผู้ด้... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ท่ามะปราง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล5... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 เจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ชำผักแพว ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 แย... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการทำท่อน้ำทิ้งในหมู่... 2 ล้านบาทขึ้นไป แก่งคอย ห้วยแห้ง ยังไม่มีข้อมูล