เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
04/10/2566 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิ... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการปรับปรุงถนนหน้าบ้า... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บร... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ท่ามะปราง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฃ... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 เจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเป... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ห้วยแห้ง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนบ้... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการถนนคอนกรีตวางท่อระ... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย สองคอน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ติดตั้งถังแซมเปณพร้อมเชื่... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ห้วยแห้ง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 1.โครงการซ่อมแซมถนนที่แตก... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย สองคอน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านลุ... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ขุดลอกวัชพืชในลำคลองภายใน... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ห้วยแห้ง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการก่อสร้าง การก่อสร้... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ชำผักแพว ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 วางท่อระบายน้ำเสียขนาดท่อ... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการช่วยเหลือคนจนผู้ด้... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ท่ามะปราง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล5... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 เจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ชำผักแพว ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 แย... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ทับกวาง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการทำท่อน้ำทิ้งในหมู่... 2 ล้านบาทขึ้นไป แก่งคอย ห้วยแห้ง ยังไม่มีข้อมูล