เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
04/10/2566 ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อร... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สบ.102... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ถนนดินใช้ขนส่งผลผลิตทางกา... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ถนนคอนกรีตชำรุด ทรุด แตก(... 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ถนนชำรุดทรุดโทรม 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน ดอนทอง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 น้ำประปาส่วนภูมิภาคเข้าไม... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน ดอนทอง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ถนนชำรุดทรุดโทรม 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน ดอนทอง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ถนนชำรุดทรุดโทรม 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ไม่มีไฟทาง 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 น้ำประปาส่วนภูมิภาคเข้าไม... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ถนนชำรุด ทรุดโทรม 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ถนนชำรุดทรุดโทรม 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ไม่มีไฟทาง ทำให้มองไม่เห็... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน ดอนทอง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ถนนชำรุดทรุดโทรม 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน ดอนทอง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ถนนชำรุด ทรุดโทรม 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน ดอนทอง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ถนนชำรุด ทรุดโทรม 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน ดอนทอง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ขอกระจกมองทางโค้งและทางแย... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ขอกระจกมองทางแยกรอบ 3 จุด ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ขอกล้องวงจรปิด 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล