เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
20/04/2567 โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าบ้... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นเกื... 5 แสน - 2 ล้านบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังส... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขยายเขตไฟฟ้า(ไฟทาง) -ตั้... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังส... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนา... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าบ้า... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ซ่อมแซมถนนลูกลังสายบ้าน น... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ติดตั้งหล้องวงจรปิดบริเวณ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 คลองไส้ไก่ในหมู่บ้านเกิดช... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ไก่เส่า ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 น้ำท่วมในฤดูฝนเกิดปัญหาระ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองแซง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 กระแสไฟฟ้ตก 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองแซง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ กว้... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองแซง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ถนนเส้นหลักในหมู่บ้านชุมช... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองแซง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขุดลอกพร้อมดาดปูนคลองไส้ไ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองแซง ยังไม่มีข้อมูล