ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

ขุดลอกคลอง (ห้วยต้นเกตุ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

แจ้งโดย : นางดารณี สาระวงษ์ เวลา : 2021-10-15 14:28:48
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนมาก

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 300 คน

หมวดหมู่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

สภาพคลองห้วยเกตุปัจจุบันมีความตื้นเขิน มีเศษกิ่งไม้ วัชพืช ต่างๆ อยู่ในคลองเป็นจำนวนมาก ควรได้รับการขุดลอก และวางท่อระบายน้ำ
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

คลอง (ห้วยต้นเกตุ) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.531744589750675

ลองจิจูด : 100.91491699218751

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง