เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
20/04/2567 ขุดลอกคลองไส้ไก่โดยวางท่อ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองแซง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 1 โคมไฟถนนโซล่าเชลล์ 2 ไ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างฃยายถนนทางโค้งเส้... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างประตูน้ำสาธารณะ ป... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขุดลอกคลองเส้นต้นมะขามมุม... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขุดบ่อเดิมที่ตื้นเขิน 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง โคกสะอาด ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขุดบ่อเดิมที่ตื้นเขิน 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง โคกสะอาด ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขุดบ่อเดิมที่ตื้นเขิน 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง โคกสะอาด ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดิ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปรับระดับถนน สบ.ถ 1|0018... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 3.ติดตั้งไฟส่องสว่างแผงโล... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง โคกสะอาด ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 2.ซ่อมแซมถนมเข้าหมู่บ้าน 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง โคกสะอาด ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 1.ขุดเจาะบ่อบาดาลก่อสร้าง... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง โคกสะอาด ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการลูกระนาด(เนินชลอคว... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแค หนองปลิง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1... ไม่เกิน 5 แสนบาท เมืองสระบุรี นาโฉง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต เส้... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองควายโซ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขุดลอกคลองไส้ไก่เส้นเรียบ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองควายโซ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำอ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง โคกสะอาด ยังไม่มีข้อมูล