ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

กล้องวงจรปิด

แจ้งโดย : นายสมพงษ์ ขันตี เวลา : 2021-08-24 15:42:52
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนปานกลาง

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 500 คน

หมวดหมู่ : ด้านความมั่นคง

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

ติดกล้องวงจรปิดจุดที่สำคัญๆและทางเข้าออกของหมู่บ้าน
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่6 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.722722448377997

ลองจิจูด : 100.67503595213567

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง