เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
04/12/2566 ขุดลอกคลอง (ห้วยต้นเกตุ)... ไม่เกิน 5 แสนบาท เมืองสระบุรี หนองปลาไหล ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 ถนนชำรุด ทรุดโทรม 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 โครงการซ่อมสร้างถนน 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรี... 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 ขุดลอกคลอง 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 กล้องวงจรปิด ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 กระจกมองทางโค้ง ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 ถนนชำรุด 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านกลับ ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 ก่อสร้างศูนย์ร่วมสุขประจำ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 ขยายเขตประปาภูมิภาคให้ทั่... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ว... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 โครงการสร้่างโดมอเนกประสง... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 โครงการบ่อน้ำสร้าง ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 โครงการซ่อมแซมเครื่องกรอง... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคระ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 วางท่อระบายน้ำจากซุ้มประต... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
04/12/2566 ต้องการโดมใช้ประชุม/ประชา... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล