ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

โครงการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำในหมู่บ้าน

แจ้งโดย : นางวรรณา ม่วงมิตร เวลา : 2021-08-24 12:21:45
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนมาก

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 200 คน

หมวดหมู่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

เนื่องจากเครื่องกรองน้ำในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ประชาชนต้องซื้อน้ำในการบริโภคมีต้นทุนสูงมากขึ้น
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.710730050508925

ลองจิจูด : 100.70142388343812

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง