ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

โครงการสร้่างโดมอเนกประสงค์

แจ้งโดย : นางสาวปัทมา พหลยุทธ เวลา : 2021-08-24 12:35:36
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนปานกลาง

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 150 คน

หมวดหมู่ : ด้านสังคม

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

สถานที่ใช้ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/งาน ประเพณีต่างๆ ทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.710512130310967

ลองจิจูด : 100.70244312286378

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง