เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
04/10/2566 ทำบุญขึ้นปีใหม่ ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 กิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการทำน้ำยาล้างจาน ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการกิจกรรมประเพณีแห่เ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 กิจกรรมพัฒนาสาธารณะประโยช... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้ว... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 มีขบวนการไก่เกลียในหมู่บ้... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 รณรงค์วัยรุ่นไม่ท้องก่อนว... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 กีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ออกกำลังกายเยาวชนเล่นกีฬา... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดอ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการทำยาหม่องน้ำ ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 รณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโร... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และโ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการต่อยอดทำพวงหรีดดอก... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล