เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
20/04/2567 ทำบุญขึ้นปีใหม่ ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 กิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการทำน้ำยาล้างจาน ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการกิจกรรมประเพณีแห่เ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการปกป้องสถาบัน ชาติ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 กิจกรรมพัฒนาสาธารณะประโยช... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้ว... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 มีขบวนการไก่เกลียในหมู่บ้... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 รณรงค์วัยรุ่นไม่ท้องก่อนว... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 กีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ออกกำลังกายเยาวชนเล่นกีฬา... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดอ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการทำยาหม่องน้ำ ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 รณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโร... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และโ... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการต่อยอดทำพวงหรีดดอก... ไม่เกิน 5 แสนบาท บ้านหมอ สร่างโศก ยังไม่มีข้อมูล