ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางแยก

แจ้งโดย : นางบุษรา แก้วหนู เวลา : 2021-08-24 12:12:59
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : 5 แสน - 2 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนมาก

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 300 คน

หมวดหมู่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

เนื่องจากประชาชนใช้เส้นทางสัญจรเป็นจำนวนมาก และไฟฟ้ามีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.713417715057279

ลองจิจูด : 100.70235729217531

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง