ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

ถนนชำรุด

แจ้งโดย : นายพิเชษฐ วรรณฤดี เวลา : 2021-08-24 15:16:51
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : 5 แสน - 2 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนปานกลาง

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 300 คน

หมวดหมู่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

ถนนแตกชำรุด
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.717865751100716

ลองจิจูด : 100.68139721763147

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง