เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
20/04/2567 ถนนชำรุด 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ถนนชำรุด 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง... 2 ล้านบาทขึ้นไป หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ซ่อมแซมน้ำประปาหมู่บ้าน ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ร... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 กล้องCCTV 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ไฟฟ้าส่องสว่าง 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ไฟส่องสว่าง 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังห... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 การอบรมให้ความรู้ และฝึกอ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ถนนชำรุด 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ขุดลอกคลองส่งน้ำ ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 น้ำชลประทานเหือดแห้ง ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 สร้างหอหระจายข่าว 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน บ้านโปร่ง ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 หอกระจายข่าวชำรุด ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล
20/04/2567 ถนนชำรุด 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองโดน หนองโดน ยังไม่มีข้อมูล