ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

กระจกมองทางโค้ง

แจ้งโดย : ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ขันตี เวลา : 2021-08-24 15:26:09
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนปานกลาง

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 200 คน

หมวดหมู่ : ด้านความมั่นคง

ความปลอดภัย
สรุปโครงการ :

กระจกมองทางโค้ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ขณะรถสวนทางกันไปมา
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่2 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.725270369770662

ลองจิจูด : 100.6831258775219

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง