ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตพื้นที่

แจ้งโดย : นางสาวปัทมา พหลยุทธ เวลา : 2021-08-24 13:14:08
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนมาก

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 200 คน

หมวดหมู่ : ด้านความมั่นคง

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

เนื่องจากในหมู่บ้านยังมีจุดเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.710719673361574

ลองจิจูด : 100.7025933265686

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง