ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

ต้องการโดมใช้ประชุม/ประชาคมหมู่บ้าน

แจ้งโดย : นางรักชนก ตั้งทอง เวลา : 2021-08-24 11:57:19
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนปานกลาง

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 200 คน

หมวดหมู่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ถนน/สะพาน
สรุปโครงการ :

ต้องการโดมเพื่อใช้ประชุม/ประชาคมหมู่บ้าน
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่8 ต.หนองโดน อ.หนองโดน.จ.สระบุรี

ละติจูด : 14.669280

ลองจิจูด : 100.711395

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง