เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
04/10/2566 โครงการปรับปรุงศูนยการเรี... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 แสงสวางโดยรอบหมู่บ้าน 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ท่ามะปราง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงระบบน้ำดื่มได้แบบหยอด... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ท่ามะปราง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการซ่อมแซมครื่องขยายเ... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ชำผักแพว ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ลอกคลองและฝายชะลอนำ้ 2 ล้านบาทขึ้นไป แก่งคอย ท่ามะปราง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ก่อสร้างกำแพงเสริมเหล็กกั... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย ตาลเดี่ยว ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำใน... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย สองคอน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย สองคอน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 โครงการงานปรับปรุงถนน คสล... 5 แสน - 2 ล้านบาท แก่งคอย สองคอน ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 อ่างเก็บน้ำแอ่นผึ้ง 2 ล้านบาทขึ้นไป แก่งคอย ท่ามะปราง ยังไม่มีข้อมูล
04/10/2566 ซ่อมแซมถนน ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแค หนองแขม ยังไม่มีข้อมูล
19/07/2563 ต้องการต้องถนนคอนกรีตรอบบ... ไม่เกิน 5 แสนบาท แก่งคอย ชำผักแพว สำนักงานประชาสัมพันธ...
04/10/2566 ปรับปรุงถนนเข้าบ้าน จากเด... 5 แสน - 2 ล้านบาท บ้านหมอ สร่างโศก แขวงทางหลวงชนบท จังห...