ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

ถนนชำรุด ทรุดโทรม

แจ้งโดย : นายสุวัฒน์ จูมจันทร์ เวลา : 2021-09-01 11:23:00
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ยังไม่ผ่านการประชาคม

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : 5 แสน - 2 ล้านบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนมาก

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 300 คน

หมวดหมู่ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ถนน/สะพาน
สรุปโครงการ :

ถนนชำรุด แตกระแหง เป็นอันตรายต่อผู้มาใช้บริการ
รูปภาพโครงการ :

ไม่พบรูปภาพสำหรับโครงการ
พื้นที่โครงการ :

ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

ละติจูด : 14.686737

ลองจิจูด : 100.714441

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง