ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

วางท่อระบายน้ำจากซุ้มประตูวัดบ้านโปร่งเก่าพลอยเจริญ บ้านนายสนั่น ขันตี ถึง สี่แยกซุ้มประตูร้านค้า นายสมบัติ ทาษี

แจ้งโดย : นางบุษรา แก้วหนู เวลา : 2021-08-24 11:57:39
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนมาก

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 200 คน

หมวดหมู่ : ด้านสิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน
สรุปโครงการ :

เนื่องจากถนนเส้นนี้ประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก และเมื่อเข้าฤดูฝนตกนั้น จะทำให้มีน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว อาจจะทำให้ประชาชนที่สัญจรเกิดอุบัติเหตุได้
รูปภาพโครงการ :
พื้นที่โครงการ :

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ละติจูด : 14.713635632353542

ลองจิจูด : 100.70229291915895

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง