ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ


ชื่อโครงการ :

ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและห้องน้ำให้มีความปลอดภัย

แจ้งโดย : นายกฤษณะ วรรณา เวลา : 2021-05-04 22:14:52
สถานะโครงการ :

โครงการเข้าสู่ระบบ
หน่วยงานที่ดำเนินการ :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ :

การประชาคม : ผ่านการประชาคมแล้ว

งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ : ไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ : เร่งด่วนปานกลาง

จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยประมาณ : 40 คน

หมวดหมู่ : ด้านสังคม

สวัสดิการ
สรุปโครงการ :
รูปภาพโครงการ :

ไม่พบรูปภาพสำหรับโครงการ
พื้นที่โครงการ :

ละติจูด : 14.531744589750675

ลองจิจูด : 100.91491699218751

ติดต่อหน่วยงาน :

ยังไม่ได้ระบุข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง