เลือกปีที่ต้องการ

เลือกอำเภอ

เลือกตำบล

เลือกหมวด

   

โครงการทั้งหมด: 1,876 โครงการ

วันที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ อำเภอ ตำบล หน่วยงาน รายละเอียด
19/05/2567 ปัญหาน้ำไท่เพียงพอต่อการท... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง โคกสะอาด ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 มาตรการคุมเข้มการปราบปราม... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่... ไม่เกิน 5 แสนบาท เฉลิมพระเกียรติ ผึ้งรวง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ซ่อมแซมผิวจราจร ลาดยาง ไม... 5 แสน - 2 ล้านบาท เฉลิมพระเกียรติ ผึ้งรวง ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 การส่งเสริมอาชีพระยะสั้น... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองกบ ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ไฟฟ้าส่องทางถนนเลียบทางรถ... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง ไก่เส่า ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ปรับภูมิทัศน์รอบสภ.อ.หนอง... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ไก่เส่า ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ทำรั้วเหล็กกั้นทางลงถนนท่... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ไก่เส่า ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ลอกคลองไส้ไก่สายที่2 หมู่... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 คลองไส้ไก่สาย3 หมู่ 3 ตำบ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ต้องการลอกคลองไส้ไก่ หมู่... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ม่วงหวาน ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการอบรมทำขนม ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองควายโซ ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 ปัญหา : น้ำประปาที่ หมู่... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง หนองสีดา ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 เนื่องด้วยถนนทางเข้าตลาดเ... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง หนองควายโซ ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกร... 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง ไก่เส่า ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 5 แสน - 2 ล้านบาท หนองแซง ไก่เส่า ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการขุดลอกคลองพร้อมดาด... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ไก่เส่า ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ 2... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ไก่เส่า ยังไม่มีข้อมูล
19/05/2567 โครงการรั้วเหล็กกั้นทางลง... ไม่เกิน 5 แสนบาท หนองแซง ไก่เส่า ยังไม่มีข้อมูล